Polityka Prywatności – RODO

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

1. Warunki korzystania z formularza

Warunkiem uzyskania dostępu do możliwości skorzystania z formularza kontaktowego jest:
1. Zaakceptowanie warunków korzystania z formularza w zakresie przetwarzania danych osobowych;
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Podanie swoich danych niezbędnych do kontaktu, w tym adresu e-mail właściwego do wymiany informacji pomiędzy nami.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)

3. Cel oraz podstawa przetwarzania

Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia informacji na pytania zawarte w formularzu kontaktowym przesłanym do nas za pośrednictwem strony internetowej www.nowedomy.slupsk.pl ponadto z obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym zapewnienie poprawnej jakości usług następujących podmiotów:

Nowe Domy Rafał Sierlecki, ul. Westerplatte 23, 76-200 Słupsk oraz podmioty powiązane Centrum Nieruchomości Patrycja Sierlecka ul. Westerplatte 23, 76-200 Słupsk , GSD sp. z o.o. ul. Westerplatte 23, 76-200 Słupsk , Skupione pod wspólną marką Grupa Sierleccy.

4. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych są następujące podmioty: Nowe Domy Rafał Sierlecki, ul. Westerplatte 23, 76-200 Słupsk oraz podmioty powiązane Centrum Nieruchomości Patrycja Sierlecka ul. Westerplatte 23, 76-200 Słupsk , GSD sp. z o.o. ul. Westerplatte 23, 76-200 Słupsk. Skupione pod wspólną marką Grupa Sierleccy.

5. Dostęp do danych osobowych

Twoje dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy udostępniamy naszym pracownikom oraz współpracownikom, a także podmiotom świadczącym nam usługi zarządzania systemem teleinformatycznym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach.

6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem dalszego kontaktu z Tobą i wynika z realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa lub z prawnie uzasadnionych interesów podmiotów skupionych pod wspólną marką Grupa Sierleccy.

Brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do kontaktu z Tobą za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7. Jaki rodzaj danych osobowych należy podać?

1) adres poczty e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w formularzu lub
2) nr telefonu w celu oddzwonienia, jeżeli istnieje taka konieczność.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym do momentu udzielenia informacji na pytania skierowane do nas za pomocą formularza lub wyjaśnienia wszystkich spraw związanych z Twoim pytaniem.

9. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do: dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO. W przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże skutkiem będzie brak możliwości korzystania z formularza kontaktowego.

10. Inspektor Ochrony Danych

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, adres e-mail: iod@mf.gov.pl.